Utbyggnad Klyvsågen 3

Våren 2018 har vi utökat fastigheten” klyvsågen 3″ med ca 100 m2