Företaget

Vi är ett jämtländsk fastighets och investmentbolag som varit verksam sedan år 2006.   Som ständigt jobbar med att  hitta nya projekt och att våra hyresgäster samt kunder skall vara 100% nöjda med oss.

Vänliga Hälsningar 

Joakim Åberg /VD 


Historia:

  • 2006 Tegelplan AB och Moa i Östersund AB startades. förvärvade flertalet G:a nerlagda Konsumbutiker i länet.
  • 2009-2011 Försäljning av fastigheter 
  •  2013 Fusion  Moa i Östersund -Tegelplan AB
  • 2016 T16 Invest AB bildades
  • 2017 Försäljning av Tegelplan AB 
  • 2018-2020 Förvärv , Planering och utveckling av industritomter i Verksmon/Torvalla
  • 2020-  Bedriver och delägare i Verksmogrillen AB