Bilder

Avverkning, schaktning och  Planering samt nybyggnation av ny restaurang (Verksmogrillen )

 Industritomt ”Kolarkojan 4” i Verksmon/Torvalla Våren 2020

Utbyggnad av fastigheten ”klyvsågen 3” Våren 2018


Lyft av G.a Krokoms golfklubb Hösten 2017


Flytt av hus från Lugnvik till Verksmon våren 2017

 


Badhusparken 2016