Fastigheter

Fastighetsbeteckning: Klyvsågen 3
Adress: Kolarevägen 3    831 72 Östersund


Hyresgäster: Härjedalskök AB   


Fastighetsbeteckning: Virkesmätaren 4
Adress: Störvägen 1     831 77 Östersund

Hyresgäst: Trafikverket Förarprov


Fastighetsbeteckning: Kolarkojan 4
Adress:  Störvägen 20      831 77 Östersund